Co je to potkan?

03.04.2011 08:32

Potkani (Rattus norvegicus) jsou hlodavci z čeledi myšovitých (Muridae). Původně pocházejí z východní Asie, ale díky nevědomé lidské pomoci se rozšířili do celého světa. Na mnohých místech vytlačili původní obyvatele, např. v Čechách krysy. Dokonce existuje vědecká hypotéza, že stojí za ústupem morových ran v Evropě, protože černý mor přenášený krysami údajně nebyl schopný úspěšně parazitovat na potkanech. Jelikož se jedná o velmi přizpůsobivá zvířata, našla své místo v pokusných laboratořích, kde byla posléze vyšlechtěna domestikovaná forma potkana, nazývaná laboratorní potkan (Rattus norvegicus var. alba).
Laboratorní potkan se od divoké formy potkana liší v mnoha ohledech. Dorůstají větší velikosti, celková stavba těla je zavalitější, samci mohou být až dvakrát větší než samičky. Vyšlechtěné variety se liší i tvarem uší, druhem srsti (někdy může zcela chybět), barvou. Oproti svým divokým předkům jsou laboratorní potkani až chorobě zvědavá přítulná zvířata, jsou tolerantnější k ostatním potkanům i jiným zvířatům, např. lidem.
Bohužel, kvůli své laboratorní minulosti, mají větší sklony k různým onemocněním, rakovině atd., a jejich délka života je ve srovnání s maximální možnou délkou života divokého potkana mnohem kratší. V průměru se ale divoký potkan dožije mnohem kratšího věku než laboratorní, protože dříve umírá na příčiny související se způsobem života (napadení predátory atp.).

Laboratorní potkan v číslech

Délka těla: 20 - 30 cm (ocas kratší než tělo)
Hmotnost: 300 - 800g samec
220 - 450g samice
Porodní váha: 5 - 7g (závisí na velikosti vrhu)
Délka života: 2 - 3 roky (průměr)
Fyzická dospělost: 5 - 6 měsíců
Tělesná teplota: 37,5°C
Tepová frekvence 200 - 600 tepů/minutu
Dechová frekvence: 66 - 210 nádechu/minutu
Krevní tlak: 15,5/12 kPa (systolický/diastolický)
Pohlavní dospělost: 6 - 8 týdnů
Pohlavní cyklus: 5 dní (někdy indukce říje mimo cyklus)
Délka březosti: 21 - 25 dní
Počet mláďat: 5 - 20
Délka kojení: až 35 dnů