Dědičnost mutace Red-Eyed Devil u potkana v zájmovém chovu

21.05.2013 21:57

Práce se zabývá mutací zbarvení nově objevenou u potkanů (Rattus norvegicus) chovaných v zájmovém chovu. Pro nové zbarvení je charakteristická tmavá barva srsti, zatímco oči jsou jasně červené. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem se mutace red-eyed devil dědí, a ověřit hypotézu, že nové zbarvení je mutací v genu kódujícím tyrosinázu. Za tímto účelem byla provedena statistická analýza 14 vrhů, která potvrdila, že skutečný štěpný poměr fenotypů se neliší od očekávaného štěpného poměru stanoveného na základě hypotézy dalšího prvku alelické série na lokusu C.

Kompletní text diplomové práce je ke stažení  ZDE .