Desatero akvaristy z roku 1912

05.04.2011 08:24

1. Akvária vol jednoduchá, prostorná, nahoře i dole stejně široká.
2. Akvárium má představovat výsek přírody, proto vyluč zbytečné tretky (mušle, korály, skály).
3. Akvárium bez vodního rostlinstva je nemyslitelné.
4. Akvárium musí stát těsně u okna, nutno je však chránit před prudkými slunečními paprsky.
5. Živočichy (ryby) neberme delší 10 cm. Na jednu rybku nechť připadnou nejméně 2 litry vody nebo 100 cm2 hladiny.
6. Krmit nutno opatrně. Raději často dát málo než jednou mnoho. Krmivo budiž dáváno to, které rybě slouží.
7. V akváriu nesmí nic hnít ani plesnivět.
8. Voda se obyčejně nevyměňuje; kde je to nutné, dbej, aby voda čerstvá měla teplotu vody staré.
9. Dopřej akváriu klid. Častým zasahováním do akvária více škodíš, než prospěješ.
10. Hledej rady v dobré knize a u zkušeného, a tak budeš mít z akvária radost i poučení.

- převzato z příručky B. Žežuly: Akvárium, jeho zařízení a udržování (1912). Platí i po stovce let.