Přehled taxonomie hlodavců

05.04.2011 08:18

Takový zjednodušený výtah z taxonomie hlodavců, zaměřený především na druhy žijící na území ČR, často chované v lidské péči nebo obecně známé druhy, samozřejmě, že počet druhů v jednotlivých rodech je vyšší.

Řád: hlodavci (Rodentia)

 

Podřád: Anomaluromorpha

Čeleď: šupinatkovití (Anomaluridae)

Rod: šupinatka (Anomalurus)

 

Druh: šupinatka Derbyho (Anomalurus derbianus)


Podřád: Castorimorpha

Nadčeleď: bobrovití (Castoridea)

Čeleď: bobrovití (Castoridae)

 

Rod: bobr (Castor)

 

Druh: bobr evropský (Castor fiber)

 

Druh: bobr kanadský (Castor canadensis)


Podřád: Sciuromorpha

Čeleď: plchovití (Gliridae)

Rod: plch (Dryomys)

 

Druh: plch lesní (Dryomys nitedula)

 

Druh: plch vlnatý (Dryomys laniger)

 

Druh: plch čínský (Dryomys sichuanensis)

 

Rod: plch (Eliomys)

Druh: plch zahradní (Eliomys quercinus)

 

Rod: plch (Glis)

 

Druh: plch velký (Glis glis)

 

Rod: plšík (Muscardinus)

 

Druh: plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

 

Čeleď: veverkovití (Sciuridae)

Podčeleď: ratufinovití (Ratufinae)

 

Rod: ratufa (Ratufa)

 

Druh: ratufa indická (Ratufa indica)

 

Podčeleď: veverky (Sciurinae)

 

Skupina: veverky (Sciurini)

 

Rod: veverka (Callosciurus)

 

Druh: veverka Prévostova (Callosciurus prevosti)

 

Rod: veverka (Sciurus)

 

Druh: veverka obecná (Sciurus vulgaris)

 

Druh: veverka popelavá (Sciurus carolinensis)

 

Skupina: poletuchy (Pteromyini )

 

Rod: poletuška (Pteromys)

 

Druh: poletuška slovanská (Pteromys volans)

 

Druh: poletuška malá (Pteromys momoga)

 

Rod: poletucha (Petaurista)

 

Druh: poletucha velká (Petaurista petaurista)

 

Podčeleď: (Xerinae)

 

Skupina: veverky (Xerini)

 

Rod: veverka (Xerus)

 

Druh: veverka kapská (Xerus inauris)

 

Druh: veverka zemní (Xerus erythropus)

 

Skupina: svišťovití (Marmotini)

 

Rod: sysel (Spermophilus)

 

Druh: sysel obecný (Spermophilus citellus)

 

Rod: psoun (Cynomys)

 

Druh: psoun prériový (Cynomys ludovicianus)

 

Druh: psoun Allenův (Cynomys parvidens)

 

Rod: svišť (Marmota)

 

Druh: svišť horský (Marmota marmota)

Druh: svišť lesní (Marmota monax)

 

Rod: čipmank (Tamias)

 

Druh: čipmank východní (Tamias striatus)

 

Druh: burunduk páskovaný (Tamias sibiricus)


Podřád: Myomorpha

Nadčeleď: Dipodoidea

Čeleď: tarbíkovití (Dipodidae)

 

Rod: tarbík (Jaculus)

 

Druh: tarbík egyptský (Jaculus jaculus)

 

Druh: tarbík velký (Jaculus orientalis)

 

Čeleď: myšivkovití (Zapodidae)

 

Rod: myšivka (Sicista)

 

Druh: myšivka horská (Sicista betulina)

 

Nadčeleď: Muroidea

Čeleď: Nesomyidae

 

Rod: křeček (Nesomys)

 

Druh: křeček madagaskarský (Nesomys rufus)

 

Čeleď: křečkovití (Cricetidae)

 

Podčeleď: hrabošovití (Arvicolinae)

 

Rod: norník (Myodes)

 

Druh: norník rudý (Myodes glareolus)

 

Rod: hryzec

 

Druh: hryzec vodní (Arvicola terrestris)

 

Rod: pestruška (Lagurus)

 

Druh: pestruška písečná (Lagurus lagurus)

 

Rod: hraboš (Microtus)

 

Druh: hraboš polní (Microtus arvalis)

 

Druh: hraboš východní (Microtus fortis)
Druh: hraboš syslí (Microtus brandti)
 Druh: hraboš mokřadní (Microtus agrestis)
Druh: hrabošík podzemní (Microtus subteraneus)

 

Rod: ondatra (Ondatra)

 

Druh: ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

 

Rod: lumík (Lemmus)

 

Druh: lumík norský (Lemmus lemmus)
Druh: lumík sibiřský (Lemmus sibiricus)

Podčeleď: křečci praví (Cricetinae)

 

Rod: křeček (Cricetus)

 

Druh: křeček polní (Cricetus cricetus)

 

Rod: křeček (Mesocricetus)

 

Druh: křeček zlatý (Mesocricetus auratus)

 

Rod: křečík (Phodopus)

 

Druh: křečík džungarský (Phodopus sungorus)

 

Druh: křečík roborovského (Phodopus roborowski)

 

Druh: křečík Capmbellův (Phodopus Campbelli)

 

Rod: křečík (Cricetulus)

 

Druh: křečík čínský (Cricetulus griseus)
Druh: křečík daurský (Cricetulus barabensis)
Druh: křečík šedý (Cricetulus migratorius)

 

Rod: křečík (Peromyscus)

 

Druh: křečík bělonohý (Peromyscus polionotus)
Druh: křečík kaktusový (Peromyscus eremicus)

 

Rod: křečík (Calomyscus)

 

Druh: křečík myší (Calomyscus mystax)

 

Čeleď: myšovití (Muridae)

 

Podčeleď: myši (Deomyinae)

 

Rod: bodlinatka (Acomys)

 

Druh: bodlinatka nilská (Acomys cahirinus)
Druh: bodlinatka jihoafrická (Acomys spinosissimus)
 Druh: bodlinatka krétská (Acomys minous)
Druh: bodlinatka sinajská (Acomys dimidiatus)
Druh: bodlinatka turecká (Acomys cilicicus)
Druh: bodlinatka zlatá (Acomys russatus)

 

Rod: myš (Deomys)

 

Druh: myš konžská (Deomys ferugineus)

 

Rod: krysa (Lophuromys)

 

Druh: krysa hrubosrstá (Lophuromys flavopunctatus)

 

Podčeleď: pískomilové (Gerbillinae)

 

Rod: pískomil (Gerbillus)

 

Druh: pískomil saharský (Gerbillus gerbillus)
Druh: pískomil bledý (Gerbillus perpallidus)

 

Rod: pískomil (Meriones)

 

Druh: pískomil mongolský (Meriones unguiculatus)

 

Rod: pískomil (Pachyuromys)

 

Druh: pískomil tlustoocasý (Pachyuromys duprasi)

 

Podčeleď: chlupáči (Lophiomyinae)

 

Rod: chlupáč (Lophiomys)

 

Druh: chlupáč dlouhosrstý (Lophiomys imhausi)

 

Podčeleď: pravé myši (Murinae)

 

Rod: krysa (Thallomys)

 

Druh: krysa akáciová (Thallomys paedulcus)

 

Rod: myš (Lemniscomys)

 

Druh: myš zebrovaná (Lemniscomys barbarus)
Druh: myš páskovaná (Lemniscomys striatus)

 

Rod: myš (Mus)

 

Druh: myš domácí (Mus musculus)

 

Druh: minimyš africká (Mus minutoides)

 

Rod: myšice (Apodemus)

 

Druh: myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
Druh: myšice temnopásá (Apodemus agrarius)
Druh: myšice lesní (Apodemus flavicollis)
Druh: myšice malooká (Apodemus uralensis)

 

Rod: myška (Micromys)

 

Druh: myška drobná (Micromys minutus)

 

Rod: krysa (Mastomys)

 

Druh: krysa malá (Mastomys coucha)
Druh: krysa mnohobradavková (Mastomys natalensis)

 

Rod: krysa (Rattus)

 

Druh: krysa obecná (Rattus rattus)
Druh: potkan hnědý (Rattus norvegicus)

 

Forma: potkan laboratorní (Rattus norvegicus domestica)


Podřád: morčatovci (Caviomorpha)

Čeleď: osmákovití (Octodontidae)

Rod: osmák (Octodon)

 

Druh: osmák degu (Octodon degu)
Druh: osmák okatý (Octodon bridgesi)
Druh: osmák pobřežní (Octodon lunatus)

 

Rod: osmák (Aconaemys)

 

Druh: osmák skalní (Aconaemys fuscus)
Druh: osmák patagonský (Aconaemys sagei)

 

Rod: osmák (Octodontomys)

 

Druh: osmák plchovitý (Octodontomys gliroides)

 

Rod: viskačovec (Octomys)

 

Druh: viskačovec (Octomys mimax)

 

Rod: kururo (Spalacopus)

 

Druh: kururo (Spalacopus cyanus )

 

Rod: osmák (Tympanoctomys)

 

Druh: osmák pouštní (Tympanoctomys barrerae)

Čeleď: morčatovití (Cavidae)

Podčeleď: morčata (Caviniae)

 

Rod: morče (Cavia)

 

Druh: morče divoké (Cavia aperea)

 

Forma: morče domácí (Cavia aperea porcellus)

 

Rod: morče (Galea)

 

Druh: morče lasicovité (Galea musteloides)

 

Rod: morčátko (Microcavia)

 

Druh: morčátko jižní (Microcavia australis)

 

Podčeleď: mary (Dolichotinae)

 

Rod: mara (Dolichotis)

 

Druh: mara stepní (Dolichotis patagonum)
Druh: mara slaništní (Dolichotis salinicola)

 

Podčeleď: kapybary (Hydrochoerinae)

 

Rod: kapybara (Hydrochoerus)

 

Druh. kapybara (Hydrochoerus hydrochaeris)

 

Rod: moko (Kerodon)

Druh: moko skalní (Kerodon rupestris)

Čeleď: nutriovití (Myocastoridae)

Rod: nutrie (Myocastor)

 

Druh: nutrie říční (Myocastor coypus)

Čeleď: činčilovití (Chinchillidae)

Rod: činčila (Chinchilla)

 

Druh: činčila vlnatá (Chinchilla lanigera)