Rozdíly ve struktuře a zbarvení srsti potkanů v zájmových chovech

10.03.2012 07:44

 

Bakalářská práce se zabývá různorodostí struktur a barev srsti u potkanů (Rattus norvegicus var. alba) chovaných v zájmovém chovu a to především v registrovaných chovech tzv. ušlechtilých potkanů s rodokmenem. Poskytuje přehled různých typů srstí, barev a také barevných kreseb běžně se u potkanů vyskytujících.

Nesoustředí se pouze na popis jednotlivých variant, ale velká část práce je věnována mechanismům vzniku jednotlivých typů a možností z hlediska genetického, tedy konkrétním mutacím stojícím za rozdíly ve struktuře a zbarvení potkanů a jejich působení. Údaje o mutacích byly čerpány z odborné vědecké literatury věnované genetice potkanů laboratorních a jsou doplněny zkušenostmi ze zájmového chovu.

 

Cílem práce bylo vytvořit ucelenou představu o mutacích majících vliv na vzhled potkanů, jejich dědičnosti a také upozornit na souvislosti s některými typy onemocnění. Odborníkům v laboratorních chovech potkanů poskytuje přehled genových mutací z nichž některé ještě nejsou v laboratorních chovech známy nebo jsou naopak považovány za vyhynulé. Na druhou stranu zájmové chovatele práce seznamuje se způsoby vzniku chovatelsky standardizovaných variant typů srstí, konkrétních barevných rázů a barevných kreseb u potkanů a rozšiřuje tak informovanost v této oblasti.

 

Text celé bakalářské práce je ke stažení ZDE.