Variegated nebo nestandardní hooded?

10.03.2012 07:43

Nejdříve malé opáčko - jak se tvoří bílé znaky u potkanů. Základní potkan je barevný, bílé znaky vznikají tak, že pigmentové buňky, které vytváří barvu, se do některých míst nedostanou. Nedostanou se tam z toho důvodu, že v době, kdy potkan skoro ještě není ani embryo, některé mutované geny zpozdí jejich cestu. Pigmentové buňky putují zhruba z míst budoucí hlavy a páteře postupují po obou stranách na boky a setkají se na břiše. Mutace ty buňky zpomalí nebo zabrzdí, takže se během doby vývoje nestihnou dostat na všechna místa - a kde nejsou, zůstane bílá barva. Například u znaku berkshire se buňky nestihly potkat na břiše, u kresby hooded se nestihly dostat na boky a zůstaly jen kolem hlavy a zad.

Gen, který tuhle mutaci buněk obvykle řídí se jmenuje hooded (podle té kresby). Gen hooded má několik různých alel, které mají na rychlost migrace různý vliv. Navíc kombinací různých alel vznikají různé kresby. A aby to nebylo jednoduché, gen hooded sice určuje základní styl, ale spousta dalších genů, obecně zvaných modifikátory, řekne přesně odkud kam. Známý je třeba modifikátor, který klasický hooded pruh na zádech zkracuje - třeba až do takové míry, že potkan je sice na genu H hooded, ale vypadá jako bareback, protože na modifikačním genu má kombinaci pro zkrácený pruh. I modifikátory mohou mít více alel, navíc je modifikátorů více než jen ten jeden. Modifikátory mohou pruh zkracovat, rozšiřovat, zužovat, přerušovat a vůbec s ním vyvádět kde co.

Písmenková vsuvka: Gen hooded se značí H, alely, kterých se týká tento článek jsou H - nemutovaná původní alela, h - hooded (vytváří bílou barvu na břiše a bocích), h(i) - irish (málo bílé barvy na hrudi), h(e) - extreme (bílá skoro všude, barva kolem uší, očí...). Modifikátor pro zkracování pruhu se obvykle označuje hooded modifier a značí se Hm, známe alely Hm(l) - long (pruh je dlouhý až na ocas) a hm(s) - short (pruh je zkrácený). Není jisté, jestli roztříštěnost pruhu způsobuje právě tento gen, ale nějaký modifikátor to rozhodně způsobuje.

Hooded má hlavu a ramena zbarvená, na zádech podél páteře pokračuje barevný pruh až na ocas. Zbytek těla je bílý. Genetika hooded znaku je vcelku jednoduchá, je to hh Hm(l)Hm(l). U kresby bareback zjednodušeně řečeno pruh na zádech chybí, genová kombinace může být např. hh hm(s)hm(s). Existují i jiné kombinace alel vytvářejících podobnou kresbu, ale těch se tenhle článek netýká. Objevují se i hoodedi, kteří mají pruh na zádech v různých místech přerušovaný, to může být způsobené třeba nedokonalou "domluvou" mezi alelami Hm genu. Genotyp může vypadat např. hh Hm(l)hm(s). U znaku variegated zůstává zachována zbarvená hlava a ramena, ale záda a boky zvířete jsou poseta barevnými skvrnami, ideální je, pokud jsou pravidelně rozmístěny. Zde je genetika komplikovanější, ale obecně se dá říct, že variegated vzniká kombinací alely pro velké množství bílých znaků s alelou pro malé množství. Modifikační geny pak určují, jak přesně bude kresba rozložená. Variegated může mít třeba genotyp h(e)h(i). Jak je vidno, genotyp variegated zvířat je odlišný od genotypu hooded kreseb.

 

hh Hm(l)Hm(l) hh Hm(l)hm(s)
hh hm(s)hm(s) h(e)h(i)

Díky genům modifikátorům existuje velké množství mezitypů a zde je kámen úrazu, jak je označovat. Samozřejmě je jasné, že pokud rozložení znaku neodpovídá něčemu uvedenému ve standardu, je to tzv. nestandard nebo mis-marked. Jenže chovatelům většinou nestačí označit to jako nestandard a vrazit to na mazlíka. Panuje tu snaha přiřadit nestandardní vzhled určitému standardnímu znaku. Zde je více možností - ta horší je označit zvíře podle toho, že to má na zádech nějaké fleky, jako nestandardní variegated, což na stránkách vypadá lépe (zvlášť, když se to slovo nestandardní povede zamaskovat). To, že má dva fleky v řadě za sebou podél páteře napovídá, že je to geneticky spíše přerušovaný hooded než jakýkoliv nestandardní variegated. Kvalitní variegated zvířata odpovídající standardu se na tom odchovat moc nedají. Pokud je zvíře na mazlíka, tak to zdá se nevadí, bohužel, i tak se vyskytují podobná zvířata v chovu, byť "jen na VP".

Lepší cesta je se držet předpokládaného genotypu zvířete, který určíme na základě toho, že známe předky a také vidíme, jak to zvíře vypadá. Takže pokud zvíře vypadá jako hooded s přerušovaným pruhem nebo s roztříštěnými okraji pruhu a je po hooded zvířatech (např. po kombinaci hooded a bareback), je to nestandardní hooded. Ovšem tedy úplně nejlepší by bylo nestandardní zvíře prostě označit jako nestandard a jen mu vypsat předpokládaný genotyp, pokud si ho troufneme odhadovat.

A proč je to tak důležité, že kvůli tomu páchám celý článek? Protože si myslím, že patří k etice chovatele označovat  barvy a znaky tak, jak jsou a ne jak to vypadá lépe.